About SON DOONG CAVE

Hang Sơn Đoòng nằm trong vùng lõi của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình – là một hang động mới được Hiệp hội nghiên cứu hang động Hoàng gia Anh khám phá. Hang Sơn Đoòng được công bố là hang động lớn nhất thế giới trong năm 2009 – 2010 và được đưa vào khai thác theo hình thức du lịch khám phá mạo hiểm từ năm 2013.

Hoạt động du lịch hang Sơn Đoòng được khai thác hạn chế số lượng người tham gia, số lượng người chinh phục Sơn Đoòng hiện tại thậm chí còn ít hơn rất nhiều so với số lượng người đã từng đứng trên đỉnh Everest.

Kỷ Lục Thế Giới

Hang Sơn Đoòng được nhóm thám hiểm hang động Anh (BCRA) do ông Howard Limbert dẫn đầu khảo sát và năm 2009, và công bố là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới với thể tích là 38.5 triệu m3. Phương pháp đo đạc và thông số đo đã được các chuyên gia địa chất hàng đầu thế giới công nhận, trong đó có tiến sĩ Tony Watham. Hang Sơn Đoòng sau đó được tạp chí National Geographic Magazine và National Geographic TV công bố ra công chúng.

Ngày 30 tháng 04 năm 2013, tổ chức Guinness công bố cuốn sách kỷ lục thế giới năm 2013, trong đó công nhận Hang Sơn Đoòng là hang động lớn nhất thế giới. Link của tổ chức Guinness

Câu chuyện Phát Hiện.

- Ngày 10 tháng 12 năm 1990: Ông Hồ Khanh trong một lần đi rừng và phát hiện ra cửa hang sau này được gọi là Hang Sơn Đoòng.

- Ngày 07 tháng 04 năm 2009: Ông Peter MacNab là hội viên của hiệp hội hang động

- Hoàng Gia Anh (BCRA) là người đầu tiên tiến vào Sơn Đoòng.

- Ngày 14 tháng 04 năm 2009: Sơn Đoòng được công bố là hang động lớn nhất lớn nhất thế giới.

- Ngày 17 tháng 03 năm 2010: Đoàn thám hiểm BCRA leo lên bức tường Việt Nam ra khỏi Hang Sơn Đoòng, hoàn thành công tác khảo sát và đo vẽ toàn bộ Hang Sơn Đoòng với độ dài gần 9km và thể tích là 38.5 triệu m3.

- Ngày 30 tháng 04 năm 2013: Tổ chức Guinness phát hành cuốn sách kỷ lục thế giới 2013, trong đó ghi danh Hang Sơn Đoòng là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới.

Hướng dẫn Địa điểm

Click link phía dưới để liên hệ với chúng tôi